Tuyển sinh năm học 2016-2017

Thông báo Tuyển sinh năm 2016-2017

Học viên Âm nhạc Huế - Viện Nghiên cứu và Đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật Văn Lang thông báo tuyển sinh các loại hình đào tạo năm học 2016

Giới thiệu

Viện nghiên cứu và đào tạo Văn hoá - Nghệ thuật Văn Lang được thành lập theo Quyết định số 198/QĐ/VL-HĐQT, ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Văn Lang. Chi tiết

Tin liên quan